0
Brenda de Groot

Veganisme

is een manier van leven waarbij
– voor zover praktisch haalbaar –
wordt afgezien van iedere vorm van uitbuiting van, en wreedheid naar, dieren.

Elephanat with chain illustration - Brenda de Groot

Vegan

Veganisme
is een manier van leven waarbij
– voor zover praktisch haalbaar –
wordt afgezien van iedere vorm van uitbuiting van, en wreedheid naar, dieren.

Vegan